logo Hoa Binh Phu QuocHội nghị nâng cao chất lượng cơ sở lưu trú

Những năm gần đây, hệ thống cơ sở lưu trú du lịch Việt Nam có bước  phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng. Trong giai đoạn 2010 – 2015, số khách sạn và số phòng nghỉ cao cấp từ 3 đến 5 sao đã tăng gấp đôi, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và sức hấp dẫn của du lịch Việt Nam.

Tuy nhiên, trong khi phần lớn cơ sở lưu trú du lịch, nhất là các khách sạn 4 – 5 sao thường xuyên duy trì chất lượng dịch vụ, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, đào tạo nâng cao kỹ năng nghề cho đội ngũ nhân viên thì có không ít cơ sở lưu trú  không duy trì được sự đồng bộ về cơ sở vật chất, đảm bảo chất lượng dịch vụ , một số cơ sở lưu trú không đảm bảo vệ sinh môi trường, nhân viên thiếu chuyên nghiệp, thái độ ứng xử với du khách thiếu lễ phép, thân thiện. Tình hình trên mặc dù không phổ biến nhưng đã ảnh hưởng đến tính chuyên nghiệp, uy tín và hình ảnh của du lịch Việt Nam. Vì vậy, Hội nghị đã phổ biến chủ trương, biện pháp quản lý chất lượng dịch vụ trong hệ thống cơ sở lưu trú du lịch, yêu cầu các khách sạn ký cam kết thực hiện và duy trì chất lượng dịch vụ theo hạng sao được công nhận.

 plus size cocktail dresses with sleeves lace prom dress vintage style wedding dress breitling replik uhren polos ralph lauren different wedding dresses