14/12/2022

Chính sách bảo mật

QUY ĐỊNH CHUNG:

 1. Về sở hữu bản quyền                                                     

  • Tất cả các tên miền trỏ về website: hoabinhphuquoc.com.vn đều thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Hòa Bình Phú Quốc (Hòa Bình Phú Quốc Resort) và được bảo vệ theo Luật Sở hữu trí tuệ.
  • Mọi hoạt động sử dụng nội dung được đăng tải cho mục đích quảng bá, giới thiệu và làm tài liệu nghiên cứu phải chú thích rõ nguồn được lấy từ nội dung website Công ty Cổ phần Hòa Bình Phú Quốc (Hòa Bình Phú Quốc Resort)
  • Việc sử dụng các logo, tên thương hiệu và nhãn hiệu của Công ty Cổ phần Hòa Bình Phú Quốc (Hòa Bình Phú Quốc Resort) dưới bất cứ hình thức nào phải được sự đồng ý Công ty Cổ phần Hòa Bình Phú Quốc (Hòa Bình Phú Quốc Resort) bằng văn bản.

 

2. Về trang web liên kết

  • Các trang web của Công ty Cổ phần Hòa Bình Phú Quốc (Hòa Bình Phú Quốc Resort) có chứa những liên kết đến trang web của bên thứ ba: trách nhiệm pháp lý liên quan đến những thông tin đăng tải trên các trên các website của bên thứ ba thuộc về đơn vị sở hữu các trang web này.

 

3. Trách nhiệm đối với Công ty Cổ phần Hòa Bình Phú Quốc (Hòa Bình Phú Quốc Resort)

  • Đăng tải những nội dung thông tin nhằm giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Hòa Bình Phú Quốc (Hòa Bình Phú Quốc Resort) đi kèm với hình ảnh minh họa
  • Không đăng tải những nội dung nhằm chống phá pháp luật nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và những hình ảnh có tính chất khiêu dâm
  • Về việc thông tin của quý khách bị lấy cắp nếu như việc lấy cắp được thực hiện từ máy của quý khách do bị nhiễm virus máy tính hay do nguyên nhân nào khác.
  • Đối với trường hợp hệ thống máy tính của quý khách bị hư hại khi bị can thiệp liên quan tới việc sử dụng một trang web bên ngoài.
  • Về việc mất dữ liệu thông tin của quý khách do sự cố khách quan như: thiên tai, hạn hán, hỏa hoạn, chiến tranh, …

 

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

  • Trang web không có chức năng thu thập và lưu trữ bất kỳ thông tin cá nhân nào của khách hàng.